Talentmiljøer

Talentakademiet modtager midler fra Kulturministeriet

Dansk Talentakademi er udvalgt af Kulturministeriet til at videreudvikle arbejdet med talentmiljøer. Formålet er bl.a. at styrke muligheden for de unge talenter i forhold til at skabe sig en professionel karriere.

Der er givet støtte til et to-årigt projekt, der vil rette fokus på at udvikle, udvide og nytænke det eksisterende talentudviklingstilbud, så det i endnu højere grad ruster de unge til en kunstnerisk verden og praksis, der hele tiden ændrer sig og som mere og mere søger på tværs af kunstarter.

Projektet giver Dansk Talentakademi mulighed for at starte en udviklingsproces, hvor de kunstneriske aftagerinstitutioner og kreative erhverv skal gøre os klogere på talentudviklingen og på talentundervisningen i forhold til en fremtidig karriere, og hvordan vi styrker deres selvstændighed, refleksion og kreativitet.

Stærke samarbejdspartnere
Gennem et aftagerpanel med kunstneriske videreuddannelser i form af
Den Danske Scenekunstskole,  Designskolen Kolding, Forfatterskolen,
Det Jyske Kunstakademi og Talentskolen – Dansk Center for Kunstnerisk Talentudvikling
er formålet at gentænke og opkvalificere akademiets talentudvikling ved at give en større klarhed over, hvad der forventes af de kommende talenter inden for de kunstneriske og kreative erhverv – og dermed også hvordan den konkrete talentudviklingsindsats skal tilrettelægges.