En karriere som musiker

MGK (Musikalsk Grundkursus)

Musiklinjen eller MGK (Musikalsk Grundkursus) er et tre-årigt kursus, der forbereder dig på at blive en dygtig musiker og på optagelse på en videregående musikuddannelse.

MGK indeholder en række praktiske og teoretiske fag. Der lægges naturligvis stor vægt på undervisning i dit hovedfag. Samtidig med at du bliver undervist i:

Kor. Sang, Spil & Bevægelse. Sammenspil. Musikkundskab. Teori. Hørelære.

Du bliver optaget på MGK ved en optagelsesprøve. MGK afsluttes efter tre år med en prøve, der niveaumæssigt svarer til konservatoriernes optagelsesprøver.

Læs mere på MGK MidtVest.

MGK har tre linjer: Rytmisk, klassisk og produktionslinjen. Udover den ugentlige undervisning deltager du som elev også i workshops og koncerter med professionelle musikere, i undervisningen på Dansk Talentakademi, artist talks med tidligere MGK-elever og spiller til diverse koncerter i lokalområdet.

Kontakt

Kontakt afdelingsleder Frederik Halkier Larsen og hør mere om, hvordan du bliver optaget på MGK.

Skriv til frederik@talentakademi.dk eller ring 28 57 47 34.

Kontakt

Landets første MGK

Musik på Dansk Talentakademi er i daglig tale omtalt "MGK", dvs. Musikalsk Grundkursus. MGK i Holstebro blev oprettet i 1976 og var det første i Danmark. Der findes i dag en række Musikalske Grundkurser rundt om i landet. MGK i Holstebro er en del af Musikskolen Holstebro, men samarbejder tæt med Dansk Talentakademi omkring projekter og lignende, samtidig med at elever fra MGK også er med i DTAs elevråd og har indflydelse på de muligheder de får fra akademiet.