En karriere som musiker

MGK (Musikalsk Grundkursus)

Musiklinjen eller MGK (Musikalsk Grundkursus) er et tre-ĂĄrigt kursus, der forbereder dig pĂĄ at blive en dygtig musiker og pĂĄ optagelse pĂĄ en videregĂĄende musikuddannelse.

MGK indeholder en række praktiske og teoretiske fag. Der lægges naturligvis stor vægt på undervisning i dit hovedfag. Samtidig med at du bliver undervist i:

Kor. Sang, Spil & Bevægelse. Sammenspil. Musikkundskab. Teori. Hørelære.

Du bliver optaget på MGK ved en optagelsesprøve. MGK afsluttes efter tre år med en prøve, der niveaumæssigt svarer til konservatoriernes optagelsesprøver.

MGK har tre linjer: Rytmisk, klassisk og produktionslinjen. Udover den ugentlige undervisning deltager du som elev ogsĂĄ i workshops og koncerter med professionelle musikere, i undervisningen pĂĄ Dansk Talentakademi, artist talks med tidligere MGK-elever og spiller til diverse koncerter i lokalomrĂĄdet.

Musiklinjen pĂĄ Dansk Talentakademi er i daglig tale omtalt “MGK”, dvs. Musikalsk Grundkursus. MGK i Holstebro blev oprettet i 1976 og var det første i Danmark. Der findes i dag en række Musikalske Grundkurser rundt om i landet.

MGK i Holstebro er en del af Musikskolen Holstebro, men samarbejder tæt med Dansk Talentakademi omkring projekter og lignende, samtidig med at elever fra MGK også er med i Dansk Talentakademis elevråd og har indflydelse på de muligheder de får fra akademiet.

Kontakt

Kontakt linjeleder Maria Guttesen og hør mere om, hvordan du bliver optaget på MGK.

Skriv til linjeleder Maria Guttesen pĂĄ mariaguttesen@talentakademi.dk eller ring pĂĄ tlf. 40 62 57 05.

Bliv beboer hos os

Vil du gerne bo i Holstebro samtidig med, at du gĂĄr pĂĄ Musiklinjen / MGK? Vi finder en bolig til dig; enten i campus eller i en dele-lejlighed sammen med andre unge fra Dansk Talentakademi.