Skaber du verdener?

Der er ingen nem opskrift på at blive forfatter og det vi lægger vægt på er at udvikle og udfolde lige præcis dét, der gør dine tekster særlige.

På Forfatterlinjen ved Dansk Talentakademi bliver du forberedt til livet som forfatter, både hvis du vil søge ind på forfatterskoler i Danmark eller udlandet, eller hvis du vil springe direkte ud i at udgive dine tekster.

 

Forfatterlinjen er for dig der skriver og er klar på at arbejde intensivt med dine tekster sammen med andre. På den måde får du trænet din sproglige sensibilitet og dit blik for en teksts styrker og svagheder. Du vil blive inspireret og udfordret til at udvikle dig kunstnerisk og holde energien gennem det krævende arbejde, der ligger i at gøre dine tekster færdige.

Som elev på Forfatterlinjen bliver du en del af det spirende kunstneriske miljø på Dansk Talentakademis Campus i Holstebro. Vi orienterer os bredt mod forskellige genrer og arbejder med at opdigte universer, komponere digte, og gøre dine beskrivelser og dialoger rammende og præcise. Undervisningen går i høj grad ud på at forfine og udvikle det særpræg i dine tekster, som gør dem levende og overraskende. Desuden orienterer vi om de mange forskellige muligheder der findes for at gå videre med sine tekster, som kan blive udgivet både i tidsskrifter, på internettet, eller som bøger på forlag.

Gennem fokuseret tekstlæsning får du skærpet din evne til at forstå dine egne og andres tekster. Du får også skriveøvelser som vil udvide måderne, det er muligt for dig at skrive. Desuden er der løbende sparring med professionelle forfattere, oplæg, forfatterbesøg, ekskursioner, feltarbejde og mentorordning.

Undervisningen og optagelse
Du kan gå på Forfatterlinjen i et, to eller tre år. Undervisningen er tilrettelagt så du kan følge en anden ungdomsuddannelse samtidig. Du kan også gå på Forfatterlinjen, hvis du er mellem uddannelser og gerne vil bruge et år på at dygtiggøre dig i at skrive.

Undervisningen ligger som udgangspunkt tirsdag og onsdag fra kl. 16:15 til 19:45. Det koster 2250 kr. i kvartalet.

Du søger ind ved at sende omkring fem siders tekst og en halv til en hel side om dig selv og din motivation til info@talentakademi.dk, så indkalder vi til en samtale.

Vi har løbende optag. Har du spørgsmål, så kontakt os.

Kontakt underviser Maria Hesselager og hør mere om, hvordan du bliver optaget på forfatterlinjen.

Kontakt Maria Hesselager på 22 97 04 11 eller maria@talentakademi.dk.

Kontakt og optagelse

Mine tre år på Dansk Talentakademi har modnet både mig og min skrivning enormt og har givet mig nogle ufattelige, kunstneriske fællesskaber, hvor vi fortsætter med at udfordre hinandens evner selv efter, vi er dimitteret.

Frederikke Vejen-Jensen, tidligere elev

Undervisere

Den faste underviser på forfatterlinjen er Maria Hesselager.

Vi har løbende besøg af gæsteundervisere. Fx har vi haft besøg af:
Svend Åge Madsen
Caspar Eric
Julie Sten-Knudsen
Amalie Smith
Pernille Abd-El Dayem
Pia Tafdrup
Mikkel Frantzen
Jens Blendstrup
Karsten Sand Iversen
Rolf Sparre Johansson