Skaber du verdener?

Der er ingen nem opskrift på at blive forfatter og det vi lægger vægt på er at udvikle og udfolde lige præcis dét, der gør dine tekster særlige.

På Forfatterlinjen ved Dansk Talentakademi bliver du forberedt til livet som forfatter, både hvis du vil søge ind på forfatterskoler i Danmark eller udlandet, eller hvis du vil springe direkte ud i at udgive dine tekster.

 

Forfatterlinjen er for dig der skriver og er klar på at arbejde intensivt med dine tekster sammen med andre. På den måde får du trænet din sproglige sensibilitet og dit blik for en teksts styrker og svagheder. Du vil blive inspireret og udfordret til at udvikle dig kunstnerisk og holde energien gennem det krævende arbejde, der ligger i at gøre dine tekster færdige.

Som elev på Forfatterlinjen bliver du en del af det spirende kunstneriske miljø på Dansk Talentakademis Campus i Holstebro. Vi orienterer os bredt mod forskellige genrer og arbejder med at opdigte universer, komponere digte, og gøre dine beskrivelser og dialoger rammende og præcise. Undervisningen går i høj grad ud på at forfine og udvikle det særpræg i dine tekster, som gør dem levende og overraskende. Desuden orienterer vi om de mange forskellige muligheder der findes for at gå videre med sine tekster, som kan blive udgivet både i tidsskrifter, på internettet, eller som bøger på forlag.

Gennem fokuseret tekstlæsning får du skærpet din evne til at forstå dine egne og andres tekster. Du får også skriveøvelser som vil udvide måderne, det er muligt for dig at skrive. Desuden er der løbende sparring med professionelle forfattere, oplæg, forfatterbesøg, ekskursioner, feltarbejde og mentorordning.

Undervisningen og optagelse
Du kan gå på Forfatterlinjen i 1, 2 eller 3 år. Undervisningen er tilrettelagt så du kan følge en anden ungdomsuddannelse samtidig. Du kan også gå på Forfatterlinjen, hvis du er mellem uddannelser og gerne vil bruge et år på at dygtiggøre dig i at skrive.

Undervisningen ligger som udgangspunkt tirsdag og onsdag fra kl. 16:15 til 19:45. Det koster 2250 kr. i kvartalet og næste ansøgningsfrist er 7 maj. Du søger ind ved at sende omkring 5 siders tekst og en halv til en hel side om dig selv og din motivation til info@talentakademi.dk, så indkalder vi til en samtale.

 

Kontakt afdelingsleder Louise Harbo og hør mere om, hvordan du bliver optaget på forfatterlinjen.
info@talentakademi og telefon 51 80 28 50.

Kontakt og optagelse

Mine tre år på Dansk Talentakademi har modnet både mig og min skrivning enormt og har givet mig nogle ufattelige, kunstneriske fællesskaber, hvor vi fortsætter med at udfordre hinandens evner selv efter, vi er dimitteret.

Frederikke Vejen-Jensen, tidligere elev

Undervisere

De faste undervisere på forfatterlinjen er Liv Sejrbo Lidegaard, Louise Harbo og Andreas Vermehren Holm.

Vi har løbende besøg af gæsteundervisere. Fx har vi haft besøg af Julie Sten-Knudsen, Amalie Smith, Pernille Abd-El Dayem, Jens Blenstrup, Svend-Aage Madsen og Caspar-Eric.