Læs. Analysér. Skriv. Eksperimentér.

For dig, der drømmer om at blive forfatter

Dansk Talentakademi har to tilbud inden for skriveundervisning: Forfatterlinjen og Mentorordningen. På Forfatterlinjen mødes vi på campus to gange om ugen, skriver og læser, tager på studieture og udflugter og er del af det spirende kreative miljø på Dansk Talentakademi. Mentorordningen er et tilbud for skrivende, som ønsker at arbejde intensivt med egne tekster. Her tages samtalerne individuelt, og det er derfor ikke nødvendigt at være bosat i Holstebro.

Forfatterlinjen

Forfatterlinjen er et ambitiøst tilbud for dig, der skriver, uanset om du længe har gået med en drøm om at blive forfatter eller kun lige er begyndt at skrive. Gennem øvelser og tekstlæsninger vil du opleve, at din sproglige opmærksomhed skærpes, og du opnår en større bevidsthed om din personlige skrivestil. Du vil løbende blive introduceret for forskellige retninger inden for litteraturen og modtage undervisning fra en række spændende gæstelærere, ligesom vi laver tværæstetiske projekter med de andre linjer og tager på udflugter og inspirationsture. 

Undervisningen på Forfatterlinjen består i hovedtræk af skriveøvelser, oplæg, diskussioner og tekstlæsninger, hvor vi læser hinandens tekster og lærer at give god, konstruktiv feedback. Ofte vil der også være tværæstetiske workshops og gæstelærere med forskellige indgange til kunst og litteratur, så du får mulighed for at prøve dig selv af i forskellige discipliner og i samarbejde med andre. Undervisningen er tilrettelagt med henblik på, at du undervejs i forløbet begynder at have hovedvægten på dine egne tekster –  hvad enten du skriver lyrik, prosa eller noget tredje.

 

Hvert semester har vi besøg af spændende gæstelærere, der alle er udøvende forfattere, så du som elev bliver introduceret for forskellige praksisser og får ny inspiration. To gange om året er der desuden intensive weekendworkshops, hvor mentoreleverne også deltager. Som elev på Forfattelinjen bliver du del af det store kreative fællesskab på Dansk Talentakademi og har mulighed for at komme og bruge lokalerne døgnet rundt, ligesom du kan deltage i alle de spændende forskellige projekter og initiativer, der er på skolen. Det er for eksempel tværæstetiske projekter i samarbejde med de øvrige linjer, elevdrevne initiativer, elevrådsarbejde eller egne projekter – mulighederne er mange, og kun fantasien sætter grænser. Det er desuden muligt at bo på campus – læs mere om det længere nede.

Mod slutningen af forårssemesteret laver hver enkelt elev en bog eller et hæfte – eller præsenterer sit arbejde på anden måde, alt efter hvor den personlige interesse er. Du kan altså også arbejde med sangtekster, videoværker eller andre tværæstetiske formater, hvor tekst er et bærende element.

Aldersramme: 16-25 år.

Som elev på Forfatterlinjen bliver du en del af det spirende kunstneriske miljø på Dansk Talentakademis Campus i Holstebro.

Det praktiske
FGK er et 1, 2 eller 3-årigt forløb. Det er tilrettelagt på den måde, at du kan følge en ungdomsuddannelse ved siden af.

Undervisningen ligger som udgangspunkt tirsdag og onsdag kl.16.15-19.45. Derudover udbyder vi til tider workshops i weekender og andre hverdage, studieture, tværæstetiske forløb med de andre linjer og oplæsningsaftener samt koncerter både i og uden for undervisningstiden.

Undervisningen koster 2250 kr. i kvartalet. Har du spørgsmål, så kontakt os.

Bo i campus
Det er muligt at bo på vores hyggelige campus, sammen med cirka 30 andre DTA-elever. På den måde er det muligt at gå på DTA og Holstebro Gymnasium, selvom man ikke er fra nærområdet. Læs mere om mulighederne her.

Mentorordningen

Mentorordningen er for dig, der skriver selvstændigt på dit eget projekt. Det kan for eksempel være, at du vil søge ind på Forfatterskolen eller en anden videregående skriveuddannelse, eller at du arbejder på et manuskript, der skal indsendes til forlag.

Forløbet består af løbende individuel vejledning og læsning varetaget af daglig leder Maria Hesselager, der selv er uddannet fra Forfatterskolen, og som udover at være forfatter arbejder som forlagskonsulent. I mødes enten fysisk eller tager samtalerne over Skype – eller en kombination. Læsningerne og feedbacken tager udgangspunkt i dine tekster og formes efter, hvor dit behov er. Der kan fx være tale om idéudvikling, strukturering, nærlæsninger og relevante læse- og metodetips, der kan hjælpe dig videre.

Der vil være afsat tid til et ugentligt møde af cirka en times varighed, men disse kan også slås sammen til længere, mere dybdegående gennemgange. Med andre ord tilrettelægges programmet individuelt mellem dig og Maria. Skriv eller ring derfor på 22 97 04 11 eller maria@talentakademi.dk for nærmere aftale eller for at høre mere.

Aldersramme: 18-30 år.

Kontakt

Maria Hesselager er daglig leder og fast underviser på FGK. Hun er uddannet fra Forfatterskolen og litteraturvidenskab, og udover at være udøvende forfatter arbejder hun som oversætter og manuskriptvejleder.

Har du spørgsmål til forfatterlinjen? Skriv til Maria på maria@talentakademi.dk eller ring på 22 97 04 11.

Optagelse

Der er løbende optag på Forfatterlinjen, og du søger ind ved at sende 2-3 sider, du selv har skrevet, samt en kort tekst (maks en halv side) om, hvorfor du gerne vil gå på linjen. Næste hold starter op august 2019.

Ansøgninger sendes til maria@talentakademi.dk

Undervisningsplan

Er du interesseret i, hvad vi laver på Forfatterlinjen? Så se nærmere i vores undervisningsplan.

Undervisningsplan forår 2019

Mine tre år på Dansk Talentakademi har modnet både mig og min skrivning enormt og har givet mig nogle ufattelige, kunstneriske fællesskaber, hvor vi fortsætter med at udfordre hinandens evner selv efter, vi er dimitteret.

Frederikke Vejen-Jensen, tidligere elev

Undervisere og gæstelærere

Vi har løbende gæstelærere tilknyttet linjen og har bl.a. haft besøg af:

Caspar Eric. Har siden debuten ’7/11’ i 2014 udgivet tre digtsamlinger, senest ’Alt hvad du ejer’, Gyldendal 2018.

Amalie Smith. Uddannet fra Forfatterskolen og Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hun arbejder både som forfatter og billedkunstner og har senest udgivet ’Et hjerte i alt’, Gyldendal 2017.

Pernille Abd-El Dayem. Uddannet fra Forfatterskolen og har udgivet bøgerne ’Inden for revet’, Gyldendal 2015, og ’June’, Gyldendal 2018.

Claus Handberg og Kaspar Bonnén. Kaspar Bonnén er billedkunstner og forfatter uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Han har skrevet en række bøger, senest ’Ind til min mor’, vandkunsten 2016. Handberg er digter og udkom senest med ’Vore mødre dør’, Antipyrine 2016. Sammen lavede Bonnén og Handberg pladen ’Kun en stjerne’ på Space Poetry i 2016.