MGK STARTER NYT HOLD

Søg ind på Musiklinjen / MGK

Deltag i orienteringsmøde hos MGK MidtVest i januar.
Vi afholder optagelsesprøve hvert år i februar og marts til opstart i august.

Musiklinjen er MGK – Musikalsk Grundkursus – der holder til på Holstebro Musikskole som en del af MGK MidtVest.

Du bliver optaget på MGK ved en optagelsesprøve. MGK afsluttes efter tre år med en prøve, der niveaumæssigt svarer til konservatoriernes optagelsesprøver.

Der er åbent for tilmeding til optagelsesprøven nu (fra 1. december hvert år) og frem til 1. februar (2023).
Tilmelding sker her:

Læs mere på MGK MidtVest