Boliggaranti

Vi tilbyder dig en bolig - med garanti.

Det er vigtigt for os, at du kan få ro i maven omkring din boligsituation, når du bliver elev på Dansk Talentakademi.

Derfor kan vi garantere dig et tag over hovedet i en vores boenheder, hvis du har sendt os en boligtilmelding inden svarfristerne henholdvis den 20. marts og 1. maj.  

Søger du bolig efter denne dato, kan vi ikke længere garantere et værelse – men vi vil gøre alt for, at det kan lade sig gøre.

Hvornår kan jeg tilmelde mig bolig?

Alle optagede elever har mulighed for at søge bolig.

Når du har været til optagelsesprøve og efterfølgende er blevet optaget på din kunstneriske linje på Dansk Talentakademi, vil du modtage et boligansøgningsskema på din oplyste mail.

Alle optagede elever modtager ansøgningsskemaet, så selvom du ikke ønsker bolig ved optagelsen, har du mulighed for at ansøge senere, hvis du ændrer mening.

Så snart skemaet er udfyldt og afsendt digitalt, lander den ved vores boligkoordinator, der undersøger mulighederne for at finde en bolig, der passer til dig. Alt efter hvad der er ledigt i vores beboelse, sender boligkoordinatoren et tilbud tilbage til dig*.

*Det er muligt i ansøgningen at søge om en specifik boligtype, men alt efter efterspørgsel og ledighed, kan vi ikke garantere, hvilken boligtype du ender med at blive tilbudt.

Frister

Du har mulighed for at søge om bolig, når du er blevet optaget på en af vores linjer.

Ansøgningen til bolig falder efter, at du har fået svar på, om du er kommet ind på din linje, uanset om du søger den tidlige eller sene optagelsesprøve.

Tidsrammen ser således ud:

1. ansøgningsrunde

Frist for ansøgning til kunstnerisk linje 28. januar 2024
Svar om optagelse på kunstnerisk linje Midt februar
Frist for ansøgning til bolig D. 20. marts
Svar om bolig Start juni
Indflytning Start august

2. ansøgningsrunde

Frist for ansøgning til kunstnerisk linje Midt april
Svar om optagelse på kunstnerisk linje Slut april
Frist for ansøgning til bolig D. 1. maj
Svar om bolig Start juni
Indflytning Start august

 

Binding

Du er sikret et værelse men husk...

Kort tid efter at du har modtaget et tilbud om en bolig, sender vi den endelige boligkontrakt samt en faktura for første betaling til dig. Boligkontrakten skal sendes tilbage i underskrevet stand og fakturaen skal betales senest 10 dage efter modtagelse.

Får vi ikke boligkontrakten eller betalingen rettidigt, vil din tildelte bolig gå videre til en anden i køen, og du har dermed opbrugt din boliggaranti

Når kontrakten er underskrevet af begge parter, er aftalen om værelset bindende og kan kun opsiges med gældende opsigelsesvarsel fra første udlejningsdato jvf. boliglovgivningen.