Hvad koster et kultur-produkt?

UNCOVERmusic.dk og Dansk Talentakademi undersøger ’hvad er det du kan værd’?

Dansk Talentakademi og UNCOVERmusic.dk undersøger gennem en række workshops og et pilotprojekt i en lokal børnehave, hvordan man sætter pris på produkterne af sit kreative talent.

Sanger og sangskriver Kris Herman er iværksætteren bag musikbookingplatformen UNCOVERmusic.dk, hvis mål er at skabe flere og nye scener til originale, kulturelle oplevelser. Han er også initiativtager til et projekt med eleverne på Dansk Talentakademi, som allerede har vakt begejstring efter et besøg i en lokal børnehave.

Det overordnede formål med projektet er at undersøge, hvad man selv kan gøre for at realisere drømmen om at leve af sit talent og hvordan man skaber og prissætter kulturprodukter med relevans og værdi for erhvervsliv, skoler, institutioner og borgere.

Kris Herman beskriver projektet:

Hvad er det du kan værd?
Det er jo ikke let at skulle sætte en pris på produkterne af sin kreativitet. Hvad koster et maleri, en striktrøje, en koncert eller en teatralsk happening? Det er der jo ikke rigtig nogen, der ved. Svaret er måske, at prisen er den, kunderne vil betale…eller er den? Og hvordan finder man så ud af, hvad en kunde vil betale? Hvordan finder man ud af, hvad man har det godt med at få?

’Teater i børnehaven’
Som et kick-off på projektet besøgte Kris Herman og 2 elever fra Musical & Teater-linjen på Dansk Talentakademi Midtbyens Børnehave i Holstebro. Her fik de mulighed for at afprøve en idé til et koncept, målrettet kommunens institutioner for børn og unge.

I børnehaven mødte de en flok nysgerrige børn, der som det første test-publikum var meget engagerede i den indledende og medskabende proces. Børnene svarede på spørgsmål om deres hverdag i børnehaven og fortalte om deres lege og konflikter. Ud fra børnenes input planlagde og øvede holdet på små to timer et teaterstykke, som vakte stor begejstring for både børn, pædagoger og ledelse.

Den efterfølgende evaluering fra børnehaven var positiv:

”…Til slut blev alle børn fra hele huset inviteret ned og se teaterstykket og ih hvor var det sjovt, ikke bare fordi de spillede fantastisk, men også fordi det var ting og episoder fra børnenes hverdag, som de kunne relatere sig til.

Det var så godt opført, at jeg tænker, at det kan give børnene mulighed for, som betragter udefra, at se hvordan konflikter kan opstå, selv om det ikke var hensigten. Samt se hvor let de kan løses.

Det gav også plads til meget morskab, når de spillede de voksne, der skulle have børnene til eks. at rydde op, vaskehænder m.m.

Det har været en fantastisk god oplevelse, at have besøg af Kris, Lisa og Marlene fra Dansk Talentakademi, og vi vil rigtig gerne have besøg af eller besøge dem igen.”

 

Behold de kreative kræfter i Holstebro
Pilotprojektet ’Teater i børnehaven’ fungerer som første case og er på programmet til den kommende workshop på Dansk Talentakademi.

Her får eleverne også besøg af to erhvervsledere fra lokale Holstebro-virksomheder. De vil sammen med eleverne videreudvikle på deres idéer til konkrete produkter, tale om deres relevans og prissætte dem.

Rækken af workshops er enormt vigtig for vores elever, da den vil give dem et solidt og anderledes perspektiv på, hvordan deres talent også kan omsættes til at skabe beskæftigelsesmuligheder i nye og måske utraditionelle brancher – også lokalt.

Det siger vores elever

Dansk Talentakademi sendte 2 elever fra Musical og Teater-linjen med Kris Herman ud på pilotprojektet i en lokal børnehave.

"Det var en lidt grænseoverskridende oplevelse at stille sig nærmest uforberedte op og sige 'Hej, vi er skuespillere og vi vil lave et teaterstykke for jer i dag'.

Men processen med den direkte dialog med børnene gik bare så godt og vi havde masser af materiale til at improvisere en lille forestilling baseret på deres dagligdag.

Og da vi gik der fra, hørte vi børnene snakke om, at de ville ned i kælderen og lege teater. Det gjorde os simpelthen så glade, at vi med vores besøg har inspireret til nye lege."