Huset for Kunst og Design hører under Dansk Talentakademis linje for Kunst & Design.

Løbende kunstudstillinger på Huset for Kunst og Design

Huset for Kunst & Design er et udstillings-, formidlings-, produktions- og videncenter for ny kunst og design. Huset er et åbent og levende sted, der arbejder for mødet mellem de professionelle kunstnere/designere og det yngre kreative vækstlag i Holstebro. Udover interne og eksterne arrangører står Huset selv for udstillinger. Der kan være tale om en-dags pop-up udstillinger inkl. artisttalk eller længerevarende udstillinger. Dansk Talentakademis linje for Kunst og Design bruger faciliteterne i undervisningen af de unge talenter på mange forskellige måder.