Sønderlandsskolens kulturklasser

Folkeskole og Dansk Talentakademi i frugtbart samarbejde

Dansk Talentakademi og Sønderlandsskolen samarbejder om kultur-valgfagsholdene i overbygningen på den lokale folkeskole.

Dansk Talentakademi har et samarbejde med en lokal folkeskole i Holstebro om at varetage noget af undervinsingen for deres valgfagselever i 7. – 9. klasse.

Hør mere om projektet her fra en af de involverede folkeskolelærer:

 

 

Åbent hus for elever, forældre og familier
Undervisningsåret 2017-2018 blev afsluttet med et stort åbent hus arrangement med blandt andet en fernisering med billedkunstholdet og en forestilling med dramaholdet.

På billedkunstholdet har de blandt andet haft besøg af Jasper Stürup, som gav inspiration til farverige og kreative skulpturer lavet af blandt andet avispapir og melklister.

Dramaholdet har lavet deres egen devisingforestilling med temaet ungdom. Christina de Laurent, underviser fra Musical & Teaterlinjen, har fulgt holdet ugentligt og har i samarbejde med skolelærerne Mette Nørgaard Kristensen og Susanne Søndergaard udfordret eleverne i dans, sang, tekst, improvisation og fysiodrama.

 

 

Ambitiøst samabejde

Overordnet set er samarbejdet om kunst- og kulturfagene et konkret tiltag, der forener mulighederne i den åbne skole med talentudviklingsarbejdet på Dansk Talentakademi. Formålene med projektet er bl.a.:

* At introducere eleverne for forskellige kunstformer som en integreret del af skoletiden.

* At motivere til at skabe et kunstnerisk fællesskab ved at fokusere på det skabende og kreative element hos eleverne.

* At udvikle en metode for talentudviklingsarbejde, der både sigter bredt og introducerer eleverne for æstetiske udtryksformer, men som også giver mulighed for at spotte talentfulde unge, der senere vil kunne dyrke sit talent på Dansk Talentakademis linjer.

* At give eleverne mulighed for at blive en del af et stærkt, lokalt kulturfællesskab og ungekultur fysisk centreret omkring DTA Campus og de respektive linjers faglokaler.

* At knytte stærkere samarbejdsrelationer mellem de lokale institutioner Sønderlandsskolen, Musikskolen, DTA og andre kulturinstitutioner.

* At skabe grobund for et fortsat stærkt kreativt miljø i Holstebro.

* At give lærerne på Sønderlandsskolen et kunstnerisk kompetenceløft samt at give pædagogiske kompetencer til underviserne fra Dansk Talentakademi.