Legater og fonde som elev på DTA

Søg fonde og legater som elev på Dansk Talentakademi

Der er flere muligheder for at søge fonde og legater som elev på Dansk Talentakademi. Du kan enten søge til dit kunstneriske projekt eller forsøge at få dækket din elevbetaling. Der findes en lang række fonde, og ofte kan du også spørge din hjemkommune, om de har midler, du kan søge. Du kan også gå på opdagelse i andre fonde, blandt andet i det udsnit du kan læse om her på siden

Du har mulighed for at søge fonde og legater, når du er elev på Dansk Talentakamdei. Spørg din hjemkommune eller gå på opdagelse i andre fonde. Her på siden præsenterer vi et lille udsnit af de fonde og legater, du kan søge støtte hos. Vi opfordrer dig dog til selv at undersøge videre for at finde flere muligheder.

Elevbetaling

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

Støtter enlige som hjælp til forsørgelse og uddannelse af børn. Støtter unge talentfulde danske eller norske kunstnere, særligt billedkunstnere.

Familien Hede Nielsens Fond 

Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed

Rigmor Enevoldsens Legat

Legatets formål er at tjene til understøttelse for unge mennesker, der vil søge at dygtiggøre sig i deres fag.

Gråbøl- fonden 

Gråbøl-Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til sociale, kulturelle, uddannelsesmæssige, videnskabelige og lignende almennyttige formål, fortrinsvis med rod i lokalområdet omkring Struer.

Helene Elisabeth Bunkelmann Marckwardts Fond

Fondens formål er at foretage uddelinger til og virke for almennyttige og almenvelgørende formål, bl.a. ved at give bidrag til personer, som er økonomisk trængt, eller som har behov for støtte til uddannelse, herunder til studierejser, samt til institutioner, der varetager sociale, kulturelle, videnskabelige, sundhedsmæssige eller uddannelsesmæssige forhold

Tømmerhandler Johanne Fogs fond

Støtter kulturelle formål, bl.a. museer, teatre, orkestre, kor, dansegrupper, kunstnersammenslutninger, kunst- og musikforeninger, festivaler, samt udgivelser. Fonden støtter også sociale formål, bl.a skoler, institutioner, sports- og fritidsklubber.

Fonden prioriterer projektorienterede ansøgninger, herunder støtte til forbedring af fysiske faciliteter og udstyr

 Arne V. Schleschs fond

Fonden støtter kulturelle formål, herunder uddannelse inden for det kulturelle område, udstillinger, bogudgivelse, teater, forestillinger, film, musik, sang og almennyttige og almenvelgørende formål.

Færch Fonden

Færch Fonden støtter foretagsomhed, entreprenørskab, købmandskab og uddannelse. De understøtter Nordvestjyllands foretagsomhed, vækst og tiltrækningskraft gennem udvikling af erhverv, iværksætteri, kultur og uddannelse

Vestforsynings Initiativpulje

Hvert år uddeler Vestforsynings Initiativpulje 500.000 kroner. De støtter inden for uddannelse, fællesskaber, breddeidræt og talentudvikling. Eneste krav er, at man bor i Holstebro Kommune.

Projekter

Aage og Johanne Louis-hansens fond
Støtter kunst og kultur, forskning og uddannelse, sociale og velgørende initiativer.

Bikubefonden
Til aktuel scene- og billedkunst. Støtter professionelle kunstnere og kulturintuitioner med at gå nye veje.

Beckett-Fonden
Yder støtte til projekter inden for kunst, kultur, naturpleje og lægevidenskab

Lissi og Egon Kristiansens Fond
Støtter vækst og udvikling i det midtjyske område, herunder initiativer, der understøtter iværksætterlyst, gåpåmod og entreprenør ånd. Andre alment velgørende eller almennyttige formål, som vurderes at være af væsentlig betydning for stifterne.

Augustinus fonden

Støtter den skabende og udøvende kunst i hele landet – som scenekunst, dans, litteratur og billedkunst/kunsthåndværk.

Egmont fonden

Egmont Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til børne- og ungeindsatser. De fleste midler uddeles til organisationer, foreninger, offentlige institutioner eller forskningsinstitutioner