Rasmus Brink Pedersen gæsteunderviser på Forfatterlinjen den 6.-7. marts 2018

Science fiction som inspiraton, materiale og metode

Det kan være svært at snakke om, hvad man tror og håber for fremtiden i en tid præget af katastrofer – igangværende og forestående. Det er en kraftanstrengelse bare at scrolle igennem en nyhedsside. Science fiction tilbyder et rum for refleksion over samtiden ved at præsentere en vild fremtid. Feltet forsøges indkredset ved at tilgå science fiction som henholdsvis inspiration, materiale og metode.

Rasmus Brink Pedersen (f. 1979) i Allerød, bor og arbejder i København. Rasmus Brink Pedersen har studeret ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Akademie der Bildenden Künste i Wien.

Hans praksis bevæger sig mellem kollektivt og individuelt arbejde og tekst- og billedbårne værker. Han vender ofte tilbage til science fiction som inspiration, materiale og metode. Et værk der netop befinder sig i midt mellem de nævnte positioner er Samlemappe no. 1 (eget forlag, 2013). En kollektivt forfattet katastroferoman med 17 forfattere, sammensat på baggrund af workshops og samtaler initieret af Rasmus.

Hans seneste projekter omfatter soloudstillingen Phobos (Danske Grafikeres Hus, 2016) og en publikation med samme titel om koloniseringen af Mars. Four Motivational Posters (Catalyst Press, 2017) er en samling plakater baseret på sprogbrugen i amatørastronomiske magasiner.

Han arbejder på bidrag til udstillingerne Shaking the Habitual (Meter, Kbh) og Overgang (Museum Ovartaci, Risskov), begge med udgangspunkt i den stort set glemte danske amatørastronom Emmy Ingeborg Bruns arbejde.

Rasmus Brink Pedersen