Maj 2021:

Elevudgivelse på Forfatterlinjen: FUGLEFLUGT

af Lea Holm Jensen og Silja Kahr Hansen

Når det bliver efterår, flygter fuglene sydpå. Når det bliver efterår, flygter en pige sydpå ned langs vestkysten. Hvad tænker man på, når man flygter? Hvad forestiller man sig? Det er blevet undersøgt i værket FUGLEFLUGT. De to færdige produkter kan både stå selvstændigt, men også som ét samlet værk. Inspirationen blev fundet under en grå og diset køretur på 550 kilometer hele vejen fra Skagen til grænsen gennem den vestjyske naturs skiftende landskaber. På den åbne strand er der ikke andet selskab end mågernes, og så må man bare gå videre og håbe, at man ikke kommer for sent til festmåltidet.

Lea Hom Jensen

3. års elev på Forfatterlinjen

Silja Kahr Nielsen

3. års elev på Forfatterlinjen