Vil du
være en del
af DTA?

Kunne du tænke dig at vide mere om DTA?


Udfyld skemaet og sæt kryds ved dine interesser, så hører du nærmere fra os!

Musical & Teater
på Dansk Talentakademi


Musical&Teater er en treårig uddannelse. Undervisningen omfatter 10-12 lektioner om ugen og er tilrettelagt, så eleverne samtidig kan gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse.

Hovedfagene er drama, solosang, kor og dans. Undervejs i forløbet vil der være studieture til ind- og udland, hvor eleverne vil opleve forskellige typer musical og teater.

På 2. og 3. årgang deles Musical & Teater op i to linjer: En Teaterlinje med fokus på drama, stemmetræning og bevægelse og en Musical linje med fokus på sang, ensemblesang, drama & dans. 

Niveau

Som elev på Musical&Teater modtager du undervisning, der kvalificerer dig til at kunne søge optagelse på en af De Danske Scenekunstskoler.

Formålet med undervisningen er:

- at give eleverne et kendskab til scenekunstens forskellige former
- at bringe eleverne på et højt niveau inden for sang, dans og drama
- at give eleverne mulighed for at udvikle sig kunstnerisk og menneskeligt

Musical&Teater er en treårig uddannelse. Undervisningen omfatter 10-12 lektioner om ugen og er tilrettelagt, så eleverne samtidig kan gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse.

Der sker lidt af hvert hos DTA
er det noget for dig?


01-11-2017 00:00:00

Skrivekonkurrence


Dansk Talentakademi lancerer en skrivekonkurrence for unge i alderen 15-22 år med temaet ”At være på landet”. Du kan fortolke temaet frit og skrive i alle genrer.

Se mere her

02-04-2017 00:00:00

Dansk Talentakademis
Campus
finder sin form


Vinderen af den afholdte konkurrence blev Cubo Arkitekter, der har skabt et campusprojekt med rammer til talentudvikling på højt niveau – som samtidig rækker ud mod og bidrager til byens liv.

Se mere her

10-11-2017 00:00:00

Internationalt samrbejde


Al Pacino, Steven Spielberg og Glenn Close. Det er nogle af underviserne på New York Film Academy, som Musical & Teater-linjen på Dansk Talentakademi har indledt et samarbejde med.

Se mere her