GÆSTELÆRERE FRA UNGDOMSMAGASINET SEIN:

Slip genrerne fri og skriv løs

Eleverne på Forfatter-linjen har over 4 undervisningsgange haft besøg af 2 unge freelance-skribenter fra ungdomsmagasinet SEIN. Marie Mørk og Oskar Fehlauer Nielsen er begge tilknyttet tekstgruppen hos SEIN og de har som gæstelærere stået for en workshop, hvor eleverne har arbejdet med personlige essays.

”SEIN er et webmagasin og et fællesskab.
SEIN er for unge af unge.

Et sted, hvor vi sammen kan inspirere og dele med hinanden og tegne vores helt eget billede af den ungdom og verden, vi står i.”

Sådan beskriver SEIN selv det digitale magasin og fællesskab, som de har skabt for at give sig selv og andre unge i alderen 15 – 25 år en stemme. Stemmen for de uperfekte, som afspejler livet, som det er – på godt og ondt – for unge.

Marie Mørk på 21 år har været med helt siden starten for 4 år siden. Hun beskriver SEIN, som et multimedieformat på tværs af genrer, hvor unge fra hele landet kan bidrage med indlæg, hvad enten det er tekst, video, lyd, foto, illustrationer eller blandinger af det hele. Det er et online og fysisk fællesskab med redaktionsmøder hver anden uge i København og Århus.

Marie fortæller: ”Vi vil gerne være et alternativ til de traditionelle medier ved at lave en medieplatform på en ny måde. Sammen skaber vi et kreativt fællesskab, som er åbent for eksperimenter på alle niveauer og for alle typer bidrag. Vi tager rundt i hele landet på festivaller, på road trips og vi holder workshops, som hos Dansk Talentakademi, hvor vi kan møde andre unge i deres lokalområde og inspirere endnu flere unge til at udtrykke sig og vise, at vi som ungdom kan rykke noget, at vores ord bliver hørt. Og at vi har en styrke sammen.”

20-årige Oskar Fehlauer Nielsen har været en del af SEIN-fællesskabet i 2 år. Han er, ligesom Marie, en del af tekstgruppen hos SEIN, hvor de som freelance-baserede skribenter leverer indhold til webmagasinets platform. De skriver begge indlæg, som oftest er personlige essays, fordi de ikke kan lade være: ”Jeg skriver på SEIN, og skriver generelt, for at prøve at sige de ting, som jeg ikke har hørt andre sige, men ville ønske, at jeg havde. Men også bare fordi jeg elsker det,” forklarer Oskar.

Personlige møder og personlige fortællinger
De to unge gæstelærere har glædet sig til at møde eleverne på Forfatter-linjen. Marie og Oskar oplever, at der i de personlige møder altid opstår nye bølger af inspiration, når der bliver delt personlige historier. Derfor har de personlige fortællinger også været temaet for workshop-arbejdet.

”Mange der arbejder seriøst med tekstarbejde går med forfatterdrømme. Vores bedste råd er, at man som ung forfatterspire slipper genrerne fri, afprøver nye tekstformer og skriver løs uden dogmer. For nogen kan det være svært at få hul på. Men så starter vi med noget så konkret som: ’Skriv et fanbrev’ eller ’Jeg husker, at….’ eller ’Nogle gange tænker jeg, at….”, forklarer Marie og Oskar.

Læs Lea Holm Jensens elevarbejde: Et ræveåndedræt
Som afslutning på forløbet har gæstelærerne fra SEIN og Forfatter-linjen lavet et produkt, hvor de har samlet de personlige fortællinger i et hæfte. Herunder kan du læse en af historierne fra hæftet skrevet af Lea Holm Jensen.

Elev, Lea Holm Jensen, beskriver forløbet med SEIN-workshop:

”Det helt særlige ved SEIN-forløbet har været, at gæstelærere var på vores egen alder. Det kan hurtigt blive mærkeligt, når jævnaldrene pludselig skal stå og undervise, men sådan var det slet ikke. Fordi det er så forskellige ting vi kan, skete der i stedet en god udveksling af erfaringer. Gæstelærerne fra SEIN kom med den bedste energi og fik på de to uger indviet os godt i deres arbejde med personlige tekster.”

Billedet af Lea Hom Jensen er fra en oplæsning ved et andet arrangement hos Dansk Talentakademi.