Unik mulighed for tredjeårselever på danselinjen

Mentorordning med Black Box Dance Company

På danselinjen på Dansk Talentakademi har vi et samarbejde med Black Box Dance Company, hvor 3. årgang på danselinjen får den unikke mulighed at have en professionel danser fra Black Box Dance Company som deres mentor.

Dette betyder, at eleverne får en del individuel sparring med den professionelle danser. Den professionelle danser kommer og observerer eleven i hans/hendes daglige træning, har forskellige kaffemøder og derudover coacher Black Box-danseren eleven i hans/hendes 3. års selvstændige soloprojekt.