Vil du
være en del
af DTA?

Kunne du tænke dig at vide mere om DTA?


Udfyld skemaet og sæt kryds ved dine interesser, så hører du nærmere fra os!

Undervisningen på Dansk Talentakademi


DTAs undervisning er på højt niveau. Alle uddannelser er struktureret som det statsanerkendte MGK (Musikalsk Grundkursus).

Niveau

Uddannelserne fører eleven op til et niveau, som svarer til optagelsesprøven på den relevante længerevarende kunstneriske uddannelse, dvs. på fx musikkonservatoriet, skuespilskolen, kunstakademiet, Skolen for Moderne Dans, Forfatterskolen eller Musicalakademiet.

Alle talentakademiets uddannelser omfatter årsprøver, som skal bestås for at eleven kan fortsætte. Der afsluttes med eksamen med ekstern censur.

Struktur

Alle uddannelser på DTA er 3-årige deltidsuddannelser på et højt niveau. Undervisningen omfatter ca. 10-12 lektioner om ugen og er tilrettelagt, så man parallelt kan gennemføre fx en gymnasial ungdomsuddannelse. DTAs elever har dog også mulighed for at brede en gymnasial ungdomsuddannelse ud over 4 år.

Elever, der allerede har færdiggjort en gymnasial ungdomsuddannelse, kan vælge at studere på en af Holstebros mellemlange videregående uddannelser, fx pædagoguddannelsen, sideløbende med uddannelsen på DTA. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Miljø

Holstebro er den eneste by i landet, som huser fem kunstnerisketalentuddannelser på DTAs niveau.

Som elev på DTA får du således en unik mulighed for at få inspiration fra talenter inden for andre kunstneriske felter.

Alle elever deltager i forskellige tværfaglige projekter, workshops, foredrag osv. Alt dette er med til at skabe et enestående og sprudlende kunstnerisk miljø.

Holstebro er en spændende by, som er præget af de mange unge, der studerer i byen, og af den lange række velrenommerede kulturinstitutioner.

Holstebro er den eneste by i landet, som huser fem kunstneriske talentuddannelser på Dansk Talentakademi's niveau

Der sker lidt af hvert hos DTA
er det noget for dig?


01-11-2017 00:00:00

Skrivekonkurrence


Dansk Talentakademi lancerer en skrivekonkurrence for unge i alderen 15-22 år med temaet ”At være på landet”. Du kan fortolke temaet frit og skrive i alle genrer.

Se mere her

02-04-2017 00:00:00

Dansk Talentakademis
Campus
finder sin form


Vinderen af den afholdte konkurrence blev Cubo Arkitekter, der har skabt et campusprojekt med rammer til talentudvikling på højt niveau – som samtidig rækker ud mod og bidrager til byens liv.

Se mere her

10-11-2017 00:00:00

Internationalt samrbejde


Al Pacino, Steven Spielberg og Glenn Close. Det er nogle af underviserne på New York Film Academy, som Musical & Teater-linjen på Dansk Talentakademi har indledt et samarbejde med.

Se mere her