Vil du
være en del
af DTA?

Kunne du tænke dig at vide mere om DTA?


Udfyld skemaet og sæt kryds ved dine interesser, så hører du nærmere fra os!

Musik på
Dansk Talentakademi


Musik på Dansk Talentakademi er et MGK, dvs. et Musikalsk Grundkursus. MGK i Holstebro blev oprettet i 1976 og var således landets første. Der findes nu en hel række MGK'er rundt om i landet.

På MGK skal der vælges mellem tre linier: Klassisk, rytmisk eller almen (AM). MGK fungerer som forberedelse til en aktiv musikkarriere via en videregående musikuddannelse eller til et virke som dygtig musiker i det lokale musikliv.

Undervisningen

Der er ca. 10-12 timers undervisning om ugen. Hertil kommer deltagelse i koncerter, workshops, studieture mm. Undervisningen ligger uden for almindelig skoletid, så det er muligt at følge fx en gymnasial ungdomsuddannelse sideløbende med MGK.

Fagene

MGK indeholder en række praktiske og teoretiske fag. Der lægges naturligvis stor vægt på undervisning i hovedfaget. Herudover er der bl.a. undervisning i sammenspil, musikteori og hørelære.

Det forventes desuden at eleven deltager i et antal koncertarrangementer. På denne måde vænnes eleven til at præsentere et færdigt musikalsk arbejde for et publikum.

Adgangs- og afgangsprøver

Optagelse på MGK finder sted på baggrund af en optagelsesprøve. MGK afsluttes efter 3 år med en prøve, der niveaumæssigt svarer til konservatoriernes optagelsesprøver.


Musik er et 3-årigt forløb og med en ugentlig undervisningstid på 10-12 timer foruden koncerter, workshops, studieture mm.

Der sker lidt af hvert hos DTA
er det noget for dig?


01-11-2017 00:00:00

Skrivekonkurrence


Dansk Talentakademi lancerer en skrivekonkurrence for unge i alderen 15-22 år med temaet ”At være på landet”. Du kan fortolke temaet frit og skrive i alle genrer.

Se mere her

02-04-2017 00:00:00

Dansk Talentakademis
Campus
finder sin form


Vinderen af den afholdte konkurrence blev Cubo Arkitekter, der har skabt et campusprojekt med rammer til talentudvikling på højt niveau – som samtidig rækker ud mod og bidrager til byens liv.

Se mere her

10-11-2017 00:00:00

Internationalt samrbejde


Al Pacino, Steven Spielberg og Glenn Close. Det er nogle af underviserne på New York Film Academy, som Musical & Teater-linjen på Dansk Talentakademi har indledt et samarbejde med.

Se mere her